Här är adresser till fler hemsidor, som jag har byggt. (BILAR & TEKNIK) (Bilutställningar) (Kulturdagar) (Natur & kultur) (Släktforskning) (Smed) (Min Traktor) (Traktorer) (Hus & Trädgård)

Skifta sida här, för hemsida Bilar & teknik. (Sida1) (MGB2) (MBG Turbo3) (MGB K-series4) (MGB K-series EL5) (Sida6) (SIDA7) (Sida8) (Sida9)

Ragnar Lindblads Hemsida

Bilar som Ragnar har byggt till barnbarnen Joakim och Jennifer.

Den ena bilen är en trampbil. Den andra har en bakdel från en cylindergräsklippare med motor, men utan klippaggregat


Ca år 1982 till ca 1996
' ' ' ' ' ' '

Joakim

'

Jennifer2022-12-26
(Test av julmust)

2023-01-31
(Julmust energidryck?)

2022-06-25
' '
Femåringen vill helst vara själv i Go-carten, men tvååringen går inte med på det.

(Go-cart 1 film på YouTube)

(Go-cart 2 film på YouTube)

(Motorfordon 1 film på YouTube)

(Motorfordon 2 film på YouTube)

(Ångmaskin film på YouTube)

(Traktor film på YouTube)

(Hopp film på YouTube)

(Traktor film på YouTube)

2022-06-02
' '
Jag har svarvat 2 kolvringar till denna Go-cart.
Jag sågade ett spår i ett ämnesrör på längden.
Nästa steg var att klämma ihop röret i ett skruvstycke, sedan svetsade jag ihop röret i ena änden.
Sedan mätte jag diametern i motorns cylinderlopp noga.
Sedan svarvade jag kolvringarna noga på diametern och bredden tolerans 0,01 mm.
Sedan filade jag bara lite, så kolvrings gapet blev 0,25 mm, när kolvringen är i cylinderloppet.
Hade jag svarvat kolvringarna först och sedan sågat hade kolvrings gapet blivit ca 1 mm.

Bilden visar en modell av en lokomobil (ångmaskin), den väger 25 kg. Lokomobilen är tillverkad av Ragnar.


Byggd någon gång, innan år 1992.
(Lokomobil filmen 1 på YouTube)

(Lokomobil filmen 2 på YouTube)


Bilden visar en fyrtaktsmotor på 10 cc, motorn drivs med metanol. Motorn är tillverkad av Ragnar.


Byggd någon gång, innan år 1992.

Modellplan som Ragnar byggt, han har även spakat större flygplan också.Trädgårdskvarn, tillverkad av Ragnar.' '
Ragnars första bil en Renault årsmodell 1935 och Ragnars sista bil en Toyota Corolla årsmodell 1999

Ragnar blev 92 år.

Ragnar Lindblad föddes 1917 på Ottenby Kungsgård.

När han var 14 år började han som lärling på gårdens smedja. Redan från första dagen
fick Ragnar stå och slå med storsläggan och dra bälgen till ässjan. På detta vis lärde han
sig bondsmidet från grunden, vilket gjorde att han bland annat kunde smida hjulringar
till trähjul och sedan krympa dessa på hjulen. Även flaklås gjorde smederna själva och
allt övrigt som behövdes på gården.

Smeden hade aldrig en lärling mer än 3 år på Ottenby Kungsgård, därefter fick lärlingen
börja med gårdens alla andra sysslor. Detta ville inte Ragnar, han flyttade istället till
Torngård år 1933 där började han i ortens smedja.
I Torngård tillverkade han många hästvagnar, som även såldes till andra orter. Med
tiden drogs det in elström i smedjan och efter detta slapp de bland annat att använda
borrmaskiner som vevades för hand. Därefter underlättade elsvets också arbetet varför,
det inte behövdes nitas så mycket längre.

Vid midsommar 1941 flyttade Ragnar till Mörbylånga, där han började arbeta på
Herbert Åstrands mekaniska verkstad. Nu fick Ragnar börja bygga om motorer till
gengasdrift. Vid ombyggnad av motorer i skutor, var det inte tid att ligga still med
skutorna. Ragnar fick följa med ombord och göra ombyggnaden ute på sjön. På resorna
kom han bland annat till Stockholm och Ronneby.

År 1946 fick Ragnar anställning på Liljas verkstad i Mörbylånga, där han kom att
arbeta med lastbilar, bussar, bilar och traktorer.

År 1951 startade han en verkstad tillsammans med en kompanjon i Mörbylånga. Firman
hette Mörbylånga Bil & Traktorservice och låg nedför en allé vars nedfart var mitt emot
gamla handelsträdgården. Efter några år önskade Kalmar Lantmän ha hjälp med att
sköta servicen, på de traktorer, tröskor, plogar, betmaskiner och vagnar de sålde.
Ragnar åkte ofta med sin servicebil ut till lantbrukarna på hela södra Öland och utförde
denna service på plats.

Det traktormärke som dominerade på den tiden var Bolinder-Munktell, men även andra
traktormärken kom in till verkstaden. Under trösksäsongen arbetade Ragnar väldigt
mycket, även lördagar och söndagar, för tröskorna kunde inte så stilla för länge när
säden var mogen.

Firman lades ner i slutet av år 1975. År 1976 flyttade Ragnar med familj till
Köpingsvik, där han sedan har bott kvar fram till sin bortgång.

Ragnar gifte sig 1945 med Vera Samuelsson från Mörbylånga. De fick två söner,
Ingemar född år 1946 och Jan-Olof född år 1952.

När Ragnar var över 70 år började han ta flyglektioner lite då och då, uppe på Ölanda
flygfält. Flygintresset gjorde att han byggde modellplan och även byggde en fyrtakts
modellmotor på 10 cc, där han svarvade till både cylinder, kolv och ventiler själv.

Bygg- och uppfinnarintresset gjorde att han även tillverkade en lokomobil (ångmaskin
med hjul) som han som liten sett på Ottenby Kungsgård. Han hade ingen ritning, utan
byggde den som han mindes den. Både den och flygmotorn har han haft till visning på
en motordag på Ölanda flygfält och på flera hembygdsdagar i Köpingsvik.